Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt een intake gesprek ingepland. Tijdens dit intakegesprek zullen we samen uw klachten in kaart brengen. Verder staan we onder andere ook stil bij uw hulpvraag en uw verwachtingen van de behandeling. Een intakegesprek duurt over het algemeen ongeveer 60 minuten.

Als het beeld compleet is, zullen de conclusie van de intake en uw diagnose met u besproken worden. (Zoals bij de aanmelding benoemd, is het vaststellen van een diagnose nodig, wilt u in aanmerking komen voor vergoede zorg.)

Aansluitend aan de intake zal zonder wachttijd het behandeltraject kunnen starten. Voordat de behandeling definitief van start gaat, zullen eerst het behandelplan en de zorgovereenkomst met u besproken en getekend worden. Hierin worden onder andere afspraken genoteerd over de behandelmethode(n), duur van de behandeling en diagnose. Nadat we beiden akkoord zijn met het behandelplan, zal de behandeling direct starten. De gesprekken duren gemiddeld 50 minuten en de frequentie van de gesprekken wordt in overleg met u bepaald.

Mocht er na de intake geconcludeerd worden dat ik geen passende behandeling kan bieden, dan zal ook dat met u besproken worden. Als u dat fijn vindt, kan ik uiteraard met u meedenken welke vorm van hulp meer aangewezen lijkt en waar u die eventueel kunt krijgen.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort klachten dat u heeft en de ernst, duur en complexiteit van uw klachten. Afhankelijk van deze factoren zijn er verschillende behandeltrajecten mogelijk:

  • Basis ggz traject kort
  • Basis ggz traject middel
  • Basis ggz traject intensief
  • Onvolledig behandeltraject: indien na de intake blijkt dat behandeling binnen de Basis ggz niet geïndiceerd is

Bovenstaande behandeltrajecten zijn inclusief: uw intake, de behandelsessies en ook indirecte tijd (verslaglegging, eventueel overleg met uw huisarts/ praktijkondersteuner, brieven etc.). Een behandelafspraak bestaat uit 50 minuten directe tijd en benodigde indirecte tijd (meestal 5 à 10 minuten).

Waarneming

Bij (langdurige) ziekte van uw behandelaar of in periode van een langdurige vakantie (langer dan 4 weken) zal een waarnemer voor dringende zaken voor de praktijk worden aangesteld. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Klachten

Mochten zich tijdens het behandeltraject onverhoopt zaken voordoen waar u het niet mee eens bent, dan mag u dit uiteraard altijd bespreekbaar maken. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie waar uw behandelaar bij is aangesloten. Dit betreft de klachtencommissie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), P3NL (www.psynip.nl).